شرکت خدمات مسافرتي هوايي، جهانگردي و زيارتي زاگرس، در تاريخ 5 ارديبهشت 1356 تحت شماره 28354 تاسيس شد و عضو ياتا (انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي) است. اين شرکت در سال 1383 با هدف ارائه خدمات با کيفيت و سود رساني به معلمان عضو موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان بصورت نقد و اقساط توسط موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به تملک در آمد.

موضوع فعاليت:
·صدور بليط داخلي، خارجي و قطار
·رزرو تورهاي داخلي و خارجي
·بيمه مسافرتي
·اخذ ويزا
·عتبات عاليات
·گردشگري سلامت

گواهينامه ها:
·مجوز بند الف (صدور بليط هواپيما)
·مجوز بند ب (برگزاري تور)
·مجوز بند پ (زيارتي)
·مجوز صدور بليط قطار
·مجوز گردشگري سلامت