مکان های دیدنی

 • کاخ نیاوران

 • تهران
 • موزه استاد انتظامی

 • تهران
 • موزه سینما

 • تهران
 • کاروانسرای خانات

 • تهران
 • حمام نواب

 • تهران
 • سرای کاظمی

 • تهران
 • حرم شاه عبدالعظیم

 • تهران
 • چشمه علی شهر ری؛ معروف ترین سنگ نگاره قاجاری

 • تهران
 • برج طغرل

 • تهران
 • قبرستان ابن بابویه؛ آرامگاه مشاهیر ایران

 • تهران