مکان های دیدنی

 • فانوس دریایی فرانسه

 • دور اروپا
 • پل چارلز

 • دور اروپا
 • کلیسای سنت ویتوس

 • دور اروپا
 • دیدار قلعه پراگ

 • دور اروپا
 • کلیسای یادبود قیصر ویلهلم

 • دور اروپا
 • دروازه براندنبورگ

 • دور اروپا
 • ستون پیروزی

 • دور اروپا
 • دیوار برلین

 • دور اروپا
 • پلاکا

 • دور اروپا
 • میدان سینتاگما

 • دور اروپا
 • آگورا

 • دور اروپا
 • معبد پارتنون

 • دور اروپا
 • موزه آکروپلیس

 • دور اروپا
 • برج ایفل

 • دور اروپا
 • موزه‌ لوور

 • دور اروپا
 • طاق پیروزی

 • دور اروپا
 • خیابان شانزه‌لیزه

 • دور اروپا
 • سکره کور در مونمارتر

 • دور اروپا
 • کاخ ورسای

 • دور اروپا
 • میدان کنکورد

 • دور اروپا