مکان های دیدنی

 • خرید سوغات

 • کربلا
 • زیارت حرم امام حسین(ع)

 • کربلا
 • زیارت حرم حضرت عباس(ع)

 • کربلا
 • کف العباس

 • کربلا
 • دجله و فرات

 • کربلا
 • بازدید از تل زینبیه

 • کربلا