مکان های دیدنی

  • زیارتگاه چک چک

  • زندان اسکندر

  • باغ دولت آباد

  • مجموعه امیر چقماق

  • آتشکده زرتشتیان

  • یخچال خشتی میبد

  • مسجد جامع