مکان های دیدنی

 • زیارتگاه چک چک

 • یزد
 • زندان اسکندر

 • یزد
 • باغ دولت آباد

 • یزد
 • مجموعه امیر چقماق

 • یزد
 • آتشکده زرتشتیان

 • یزد
 • یخچال خشتی میبد

 • یزد
 • مسجد جامع

 • یزد