مکان های دیدنی

 • حمام وکیل

 • شیراز
 • سرای مشیر

 • شیراز
 • بازار وکیل

 • شیراز
 • دروازه قرآن

 • شیراز
 • مجموعه جهانی پاسارگاد

 • شیراز
 • نقش رستم

 • شیراز
 • تخت جمشید

 • شیراز
 • ارگ کریمخانی

 • شیراز
 • خانه زینت الملوک

 • شیراز
 • باغ نارنجستان قوام

 • شیراز
 • آرامگاه شاه چراغ

 • شیراز
 • باغ دلگشا

 • شیراز
 • آرامگاه سعدی

 • شیراز
 • باغ ارم

 • شیراز
 • حافظیه

 • شیراز