خیابان نان لوگو کیانگ

 
  • Street Bread logo Xinjiang  
  • درباره خیابان نان لوگو کیانگ :


    نانلوگوکسیانگ (Nanluoguxiang) خیابانی مدرن در پکن است.
    این محل در طول روز که خریداران به دنبال خرید آخرین مد در بوتیک هستند ساکت تر است.
    نانلوگوکسیانگ در Guloudongdajie (خیابان گولو شرقی) واقع شده است که یک پیاده روی کوتاه تا برج طبل فاصله دارد، که یک محل مناسب برای کشف هوتانگ است که با کوچه های باریک با خانه‌های سنتی پر شده اند.
    منطقه گولو یکی از معدود مناطق در پکن است که هنوز هوتانگ دارد، هر چند بسیاری از این خانه‌های چهار گوش با درب قرمز نیز مدرنیزه شده اند.