لیست تور ها

  • تور سریلانکا (2شب کلمبو + 4 شب بنتونا) (6 شب)  28 اسفند 96

  • پرواز امارات

  • از : 63500000

  • 28 اسفند 96 - 05 فروردین 97
  • تور سریلانکا (2 شب کلمبو + 2 شب کندی + 4 شب بنتوتا) (8 شب)  12 بهمن 96

  • عمان ایر

  • از : 42900000

  • 12 بهمن 96 - 20 بهمن 96