لیست تور ها

 • تور سریلانکا (2شب کلمبو + 4 شب بنتونا) (6 شب)  28 اسفند 96

 • پرواز امارات

 • از : 63500000

 • 28 اسفند 96 - 05 فروردین 97
 • تور سریلانکا (2 شب کلمبو + 2 شب کندی + 4 شب بنتوتا) (8 شب)  12 بهمن 96

 • عمان ایر

 • از : 42900000

 • 12 بهمن 96 - 20 بهمن 96
 • تور سریلانکا (2 شب کلمبو + 2شب کندی + 4شب بنتوتا) (8 شب)  20 دى 96

 • عمان ایر

 • از : 42900000

 • 20 دى 96 - 28 دى 96