شروع سفر

مرحله سوم از چرخه گردشگری پزشکی شروع سفر می باشد، به شرح ذیل انجام میگیرد

 • ارائه ی آخرین توصیه های حین سفر و کارهایی که لازم است در زمان پرواز و سفر به سمت مقصد انجام داد پرواز (با توجه به تاخیر پرواز، استرس پرواز، مدت زمان پرواز، فشار و میزان اکسیژن در زمان پرواز و تکانهایی که ممکن است در زمان پرواز وارد شود و..) تغییرات دما و آب و هوا و
 • استقبال در فرودگاه و هماهنگی برای استقرار در محل اقامت، مراجعه به هماهنگ کننده در مقصد و ارائه توضیحات در مورد سفر
 • هماهنگ کننده در تمام مدت حضور شما در ایران پشتیبان بیمار خواهد بود. در صورت نیاز سیم کارت، خدمات ترجمه، ارائه راهنمایی های لازم در سفر، خدمات مالی مانند تبدیل ارز و پشتیبانی توسط مشاور پزشکی از جمله خدمات قابل ارائه می باشد.
 • اقدامات قبل از عمل و آمادگی برای عمل درمانی و توصیه های لازم
 • استقرار در محل اقامت، مراجعه به کلینیک، ملاقات پزشک، انجام تست های آزمایشگاهی، مشاوره های قبل از عمل درمانی با جراح و انجام عمل
 • مراجعه به بیمارستان و انجام عمل درمانی. در بیمارستان، تیم درمان اعمال قبل از عمل جراحی و کلینیکی نهایی را انجام می دهند.
 • اقدامات بعد درمان و دوران نقاهت (recovery)، بعد از عمل درمانی، پزشک مشاوره های مربوط به بعد از درمان را به شما می دهد.
 • انتقال به محل اقامت و استقرار در محل اقامت تا زمان آمادگی برای بازگشت.
 • در صورت نیاز ایران گردی و عالیتهای گردشگری دیگر (optional)، بازگشت به مبدا و توصیه های پزشکی در زمان بازگشت، Fallow up و ارتباط مستمر با پزشک و مرکز درمانی

 

 

پرسش و پاسخ

  زاگرس