سفر درمانی

مرحله دوم از چرخه گردشگری پزشکی سفر درمانی می باشد، به شرح ذیل انجام میگیرد:

  1. پذیرش درمان یا عمل پزشکی

پزشک همه ی ارزیابیهای لازم پرونده ی بیمار را انجام می دهد مانند photos or x-rays و الزامات پزشکی و درمانی و مدارک مورد نیاز را اعلام و در صورت لزوم سفر بیمار را برای درمان تایید می کند.

  1. ارائه ی طرح درمان

مشتمل بر :هزینه های درمان، طول درمان، میزان موفقیت و ریسک، تعداد پیگیری های لازم بعد از درمان، دوره‌ی لازم برای رکاوری، در صورت نیاز به اقدامات آزمایشگاهی قبل از سفر و در زمان مراجعه برای درمان.

  1. برنامه ریزی سفردرمانی

ارائه پکیج های گردشگری سلامت شامل :(نوع محل اقامت و…) و انتخاب بیمارستان یا کلینیک و نهایی شدن پکیج انتخابی و تعیین تاریخ دقیق ورود به ایران و زمان مراجعه به پزشک و بیمارستان و سفر برنامه ریزی می شود، اخذ ویزا در صورت نیاز، رزرو هتل،  رزرو پرواز، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای بیمار.

  1. در صورت لزوم عقد قرارداد با بیمار

  2. ارتباط با هماهنگ کننده ی گردشگری سلامت در کشور مقصد برای شروع سفر

بعد از تایید پزشک، و نهایی سازی بسته ی سفر درمانی اقدامات بعدی و هماهنگی های لازم با هماهنگ کننده ی شرکت جهت رزرو هتل ، پرواز و سایر خدمات مورد نیاز انجام می گیرد.

پرسش و پاسخ

    زاگرس